ΕΙΣΟΔΟΣ
playerdex

Γενικές Πληροφορίες

info@playerdex.app

Όροι Χρήσης & Πολιτική Απορρήτου

privacy@onetouchfootball.gr

Πολιτική cookies

Η παρούσα Πολιτική Cookies (στο εξής και Πολιτική) έχει συνταχθεί και υιοθετηθεί από την Εταιρεία με την επωνυμία «OneTouch Football Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», με έδρα το Σχινιά Αττικής, επί της οδού Σικελιανού, αριθ. 46, ΤΚ 19007, ΑΦΜ 801073852, με αριθ. ΓΕΜΗ 148467003000 (εφεξής Εταιρεία) τηλ. Επικοινωνίας 2294063426, email: privacy@onetouchfootball.gr., η οποία είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή PlayerDex. Η παρούσα Πολιτική προβλέπει και καθορίζει το πλαίσιο χρήσης τεχνολογίας Cookies από την Εταιρεία, στον ιστότοπο www.playerdex.app (εφεξής και Πλατφόρμα) και στην Εφαρμογή PlayerDex Application (εφεξής και Εφαρμογή). Η Υπηρεσία PlayerDex αποτελεί διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης ακαδημιών ποδοσφαίρου, που σας παρέχεται από την Εταιρεία (εφεξής Υπηρεσία).

1. Τι είναι τα Cookies

Τα αρχεία «Cookies» είναι αυτοεγκαθιστώμενα αρχεία κειμένου, με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται επιτρεπτά στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη της Πλατφόρμας (εφεξής και χρήστης), που επισκέπτεται έναν δικτυακό τόπο. Τα αρχεία «Cookies» αποστέλλονται από έναν δικτυακό τόπο προς τον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη κατά την πρώτη επίσκεψή του σε αυτόν και ακολουθούν αντίστροφη πορεία κατά τις επόμενες επισκέψεις του χρήστη στον ίδιο δικτυακό τόπο. Τα «Cookies» που προέρχονται από την Πλατφόρμα/Εφαρμογή PlayerDex χρησιμεύουν στην αναγνώριση του χρήστη και μέσω στατιστικών δεδομένων στην βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Η αβλαβής για τον χρήστη συλλογή μη προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων που δεν αποκαλύπτουν σε καμία περίπτωση την ταυτότητά του, συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη παροχή της Υπηρεσίας μέσω στατιστικών αξιολογήσεων και συγκριτικών παρατηρήσεων, στην ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτημάτων του χρήστη και στην εν γένει της Υπηρεσίας. Η τεχνικής φύσης αποθήκευση αρχείων «Cookies» επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του χρήστη η οποία μπορεί να δίδεται μέσω κατάλληλων ρυθμίσεων στο φυλλομετρητή ιστού (browser) ή μέσω άλλης εφαρμογής. Ο χρήστης δύναται να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του, διαγράφοντας οποτεδήποτε τα αρχεία «Cookies» από τον τερματικό εξοπλισμό του, χωρίς να χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Εντούτοις, σας ενημερώνουμε ότι κάτι τέτοιο ενδεχομένως θα έχει συνέπειες στην ευκολία πρόσβασης στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή και δύναται να προκαλέσει μειωμένη λειτουργικότητα ή ευχρηστία της Υπηρεσίας. Ορισμένες, δε, λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης Cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των Cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή έχει πρόσβαση και αποθηκεύει Cookies, καθώς και συναφείς τεχνολογίες στη συσκευή σας. Μέσω της τεχνολογίας Cookies και παρόμοιων εφαρμογών μπορούν να συλλεχθούν πληροφορίες για τους χρήστες όπως ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, ο διακομιστής, η γλώσσα που επιλέγει ο χρήστης, οι προτιμήσεις του, οι αναζητήσεις του και η γεωγραφική θέση του χρήστη. Οι πληροφορίες οι οποίες αποθηκεύονται στη συσκευή σας μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες ιστοσελίδες και πότε επισκεφθήκατε. Cookies εγκαθιστά ο ιστότοπος μας και τρίτοι. Η χρήση cookies για την ανάλυση της δραστηριότητας των χρηστών εξυπηρετεί τη βελτίωση της Υπηρεσίας μας και την παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών.

2. Cookies που χρησιμοποιεί η Πλατφόρμα/Εφαρμογή και σκοποί επεξεργασίας

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί:

α) Αναγκαία τεχνικά/λειτουργικά Cookies.

Πρόκειται για τα Cookies που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής και σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του.

β) Cookies στατιστικών αναλύσεων.

Χρησιμοποιούμε τα Cookies στατιστικών αναλύσεων ώστε να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας προς το περιεχόμενο της Πλατφόρμας/Εφαρμογής (π.χ. ποιες σελίδες επισκέπτεστε περισσότερο και πόσο διαρκεί η επίσκεψη σε κάθε σελίδα). Τα δεδομένα αυτά είναι ανώνυμα και αναλύονται συνολικά για όλους τους χρήστες. Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να βελτιώνουμε το περιεχόμενο και την αποδοτικότητα της Πλατφόρμας/Εφαρμογής.

γ) Cookies για σκοπούς ασφάλειας (π.χ. πρόληψη κυβερνοεπιθέσεων).

δ) Cookies προτιμήσεων χρήστη.

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή χρησιμοποιεί Cookies προτιμήσεων, για τη συγκέντρωση πληροφοριών που σχετίζονται με επιλογές σας κατά την περιήγηση (π.χ. γλώσσα, περιοχή από την οποία συνδέεστε) ώστε να σας παρέχουμε βελτιωμένη εμπειρία περιήγησης. Με αυτού του τύπου Cookies είναι δυνατή μεταξύ άλλων η διατήρησή σας σε κατάσταση σύνδεσης όταν αποχωρείτε και επισκέπτεστε ξανά την Πλατφόρμα, χωρίς να επανεκκινήσετε τον φυλλομετρητή σας.

ε) Cookies διαφήμισης και εμπορικής προώθησης.

Με τη χρήση αυτών των Cookies η Εταιρεία συγκεντρώνει πληροφορίες για να σας παρέχει περισσότερο εξατομικευμένες υπηρεσίες, όπως μηνύματα διαφήμισης που ανταποκρίνονται περισσότερο στα ενδιαφέροντά σας. Συγχρόνως, συλλέγονται πληροφορίες για την απήχηση μιας διαφημιστικής καμπάνιας στους αποδέκτες. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται ενδέχεται να δείτε διαφήμιση της Εταιρείας σε άλλον ιστότοπο.

στ) Cookies τρίτων μερών/συνεργατών.

Τα Cookies τρίτων μερών (third party) καθιστούν δυνατή την εμφάνιση προωθητικού υλικού σε άλλους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Πληροφορίες που αντλούμε μέσω της τεχνολογίας Cookies και παρεμφερούς τεχνολογίας κοινοποιούνται σε τρίτες επιχειρήσεις στα πλαίσια δημιουργίας μηνυμάτων στοχευμένων διαφημίσεων που μπορεί να προβληθούν στον χρήστη κατά την επίσκεψή του στις ιστοσελίδες τρίτων επιχειρήσεων. Προσθέτως, η σχετική τεχνολογία Cookies, καταγράφει τη δραστηριότητα παραπομπής από και προς την Πλατφόρμα, δηλαδή, επιτρέπει μετρήσεις που σχετίζονται με την δραστηριότητα χρήστη σε άλλον ιστότοπο που παρέπεμψε τον χρήστη στην Πλατφόρμα ή αντίστοιχα σχετίζεται με τη δραστηριότητα χρήστη που η Πλατφόρμα μας, παρέπεμψε σε άλλον ιστότοπο.

Προσθέτως, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνολογία που επιτρέπει την αυτόματη συλλογή πληροφοριών για τους χρήστες της Πλατφόρμας/Εφαρμογής. Για παράδειγμα, συλλέγουμε αυτόματα δεδομένα όπως η διεύθυνση IP, πληροφορίες για το ποιες σελίδες επισκεφθήκατε πριν και μετά την επίσκεψη στην Πλατφόρμα, τον τύπο/έκδοση του λειτουργικού σας συστήματος κ.α.

Στις περιπτώσεις που η Υπηρεσία καταρτίζει προφίλ χρήστη με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η Εταιρεία μας σας παρέχει πληροφορίες για τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας καθώς και τη σημασία και τις προβλεπόμενες συνέπειες της εν λόγω επεξεργασίας για εσάς και σας παρέχει το δικαίωμα εξασφάλισης ανθρώπινης παρέμβασης από την Εταιρεία, έκφρασης άποψης και αμφισβήτησης της απόφασης.

Η Εταιρεία μας δύναται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας προς τον σκοπό της προσωποποιημένης εμπορικής προώθησης προς εσάς, με βάση τις προτιμήσεις σας και τις αξιολογήσεις σας κατά την χρήση του Προγράμματος PlayerDex.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, τα ανωτέρω δεδομένα, η Εταιρεία μας εξάγει τις προσωπικές σας προτιμήσεις βάσει των οποίων θα σας αποστέλλει εξατομικευμένες ενημερώσεις.

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή χρησιμοποιεί την υπηρεσία google analytics και άλλες παρόμοιες λειτουργίες του www.google.com, διαφημιστικής/προωθητικής φύσης. Πολιτική Απορρήτου Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=el

Η Πλατφόρμα/Εφαρμογή χρησιμοποιεί την υπηρεσία facebook analytics και άλλες παρόμοιες λειτουργίες του www.facebook.com, διαφημιστικής/προωθητικής φύσης. Πολιτική Απορρήτου Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Τα Cookies είναι είτε προσωρινά, οπότε διατηρούνται για όσο χρόνο παραμένετε στην Πλατφόρμα/Εφαρμογή μας και διαγράφονται αυτομάτως με την αποχώρησή σας, είτε μόνιμα και διατηρούνται για μεγαλύτερο διάστημα. Τα Cookies διατηρούνται ανάλογα με τον τύπο εκάστου και διαγράφονται είτε αυτομάτως κατά τον χρόνο λήξης τους είτε χειροκίνητα μέσω του browser του τερματικού σας εξοπλισμού όποτε εσείς το επιθυμείτε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα δικαιώματά σας και κάθε άλλη συναφή πληροφορία διαβάστε την πολιτική απορρήτου της Πλατφόρμας/Εφαρμογής εδώ.

3. Τροποποιήσεις της Πολιτικής Cookies

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της Πλατφόρμας/Εφαρμογής, στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας και στις διατάξεις του νόμου. Οι τροποποιήσεις θα αναρτώνται στην παρούσα θέση.